Възнаграждения и дивиденти на адвокати в Адвокатско дружество

Съгласно чл.52,ал.1 от Закона за адвокатурата, адвокати могат да обединят дейността си чрез договор за съдружие. По своята правна форма адвокатското сдружение е дружество по смисъла на ЗЗД и на основание чл.2,ал.2 от ЗКПО се приравнява на юридическо лице и като такова е задължено по Закона за корпоративното подоходно облагане ЗКПО. От това следва,че съгласно […]

Финансиране дейността на търговско дружество/ фирма чрез допълнителни парични вноски

Един от най-важните аспекти в дейността на всяка фирма и въпросът, който поставят най-често  данъчните е начинът на финансиране. Собствените оборотни средства са естественият начин за финансиране при една добре работеща фирма.Когато дружеството генерира достатъчно приходи от продажби,които са достатъчни за покриване на текущите разходи не се налага допълнително финансиране.Тогава казваме ,че фирмата може да […]

Данъчни облекчения за физически лица

Съществуват няколко начина за намаляване на дължимият ДОД. Важно е да се знае, че в сила от 01.01.2017г., данъчните облекчения могат да се ползват, само когато нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на вашата годишна данъчна декларация. Видове данъчни облекчения: 1.Данъчно облекчение за намалена работоспособност. Сумата от годишните данъчни основи […]

Становище на НАП,относно прилагането на чл.96,ал.10 от ЗДДС.

Предлагаме на вниманието ви,становището на НАП,отностно последователна и паралелна дейност на свързани лица.Условия за задължителна регистрация по ЗДДС Източник: www.nap.bg изх. № 20-00-8/10.01.2020г. ЦУ на НАП Signed by: Mariya Stanislavova Nikova ДО ТД НА НАП …………………. ТД НА НАП ГДО ДИРЕКЦИЯ ОДОП ………………   ОТНОСНО: приложение на разпоредбите на чл. 96, ал. 10 и 11 […]

регистрация на фирма

Какви документи са необходими,за да регистрирам фирма?

Необходими документи за регистрация на ЕООД: 1.Вносна бележка за внесен уставен капитал. 2.Съгласие за приемане на управление и спесимен ( образец ) от подпис. 3.Учредителен акт 4.Решение за назначаване на едноличния собственик на капитала като управител 5.Заявление по образец А4 6.Учредителен протокол 7.Декларация по чл.13,ал.4 от ТЗ 8.Декларация по чл.13,ал.5 9.Декларация по чл.142 от ТЗ […]

Как се декларира авансов данък за доходи от наем

Ако платецът на наема е фирма или самоосигуряващо се лице авансовият данък се удържа и внася от платеца на дохода. Ако платеца на наема не е фирма или физическо лице, то задължението за внасяне на данъка е на получателя на дохода. Платецът на дохода от наем / фирма или самоосигуряващо се лице/ е длъжен да […]

Доходи от продажби на физическо лице през куриерска фирма

[et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“3.22″][et_pb_row _builder_version=“3.25″ background_size=“initial“ background_position=“top_left“ background_repeat=“repeat“][et_pb_column type=“4_4″ _builder_version=“3.0.47″ custom_padding=“|||“ custom_padding__hover=“|||“][et_pb_text _builder_version=“3.27.4″ background_size=“initial“ background_position=“top_left“ background_repeat=“repeat“] Всичко, което трябва да знаете, ако извършвате продажби  като физическо лице чрез куриер Всичко,което трябва да знаете, ако извършвате продажби  като физическо лице чрез куриер: Каква декларация трябва да подадете и как да определите дължимия данък? Въпреки ,че не продавате […]

Освобождаване от здравноосигурителни вноски в България на българите в чужбина

Българските граждани, които живеят и работят в трети страни (извън рамките на ЕС), да могат да бъдат освободени от  здравноосигурителни вноски у нас за периода на пребиваване в чужбина. Това става както за бъдещи, така и за минали периоди. За да бъдат освободени от здравноосигурителни вноски, тези граждани трябва да отговарят на няколко условия: да […]

Регистрация по ЗДДС

Регистрацията по Закона за ддс е процедура след която вашата фирма ще получи  номер с абревиатура „BG”. Самият статут „регистриран” ви носи редица предимства.Едно от тях е,че ползвате данъчен кредит за вашите покупки.Това означава,че имате право да прихващане, приспадане и възстановяване платено от вас ДДС.Повечето от клиентите ви ще изискват вашите фактури да са с […]