Как да получа разрешително /ЛИЦЕНЗ/ за продажба на цигари

Всички търговци , които искат да извършват търговия на дребно с цигари и тютюневи изделия е задължително да притежават  Разрешително от Агенция „Митници“ по местонахождение на търговския обект. Право да извършва търговия с тютюневи изделия има лице, което:  търговец по смисъла на Търговския закон; не е в производство по несъстоятелност или ликвидация; се представлява от […]

Как да работя като самоосигуряващо се лице?

Ако работите на свободна практика  като физическо лице / свободна професия/ и искате напълно законно да получавате приходи, б ез да е необходимо да регистрирате фирма трябва да знаете следните неща: Трябва да имате регистрация в регистър Булстат. Да се регистрирате като самоосигуряващо се лице В това си качество могат да са следните лица: Допълнителни […]