Разрешителни за откриване на търговски обект

Разрешително от БАБХ/ Българска агенция по безопасност на храните/ Това разрешително е необходимо при откриване на търговски обект от вида на павилиони за хранене, хранителни магазини и заведения, складове,  бързи закуски, животински обекти и други подобни. Процедурата е свързана освен с подаване на заявление към БАБХ и с изготвяне на следните документи : ДХП, ХАСЕП, […]

регистрация на фирма

Как и мога ли да ползвам болничен и майчинство като самоосигуряващо се лице?

1.На колко дни право на болнични имам в годината? Съгласно чл. 13 от Наредбата за медицинската експертиза болничен лист за временна неработоспособност се издава на осигурено лице еднолично от лекуващия лекар или лекаря по дентална медицина до 14 календарни дни непрекъснато за едно или повече заболявания, но не повече от 40 календарни дни, с прекъсване […]

Годишна декларация за физически лица по чл.50 от ЗДДФЛ

Кои лица подават годишна декларация за доходите си?  Всяко местно физическо лице, което през предходната година/ 2020/ е: има доходи от извънтрудови правоотношения / граждански договори / има доходи от фрийланс услуги / доходи от упражняване на свободна професия / има доходи от наем имало е повече от едно трудово правоотношение през годината към 31.12.2020 […]

регистрация на фирма

Мога ли да дерегистрирам фирмата си по ЗДДС ? Как да се дерегистрирам?

Можете да направите дерегистрация по ЗДДС на фирмата си по собствено желание в следните случаи: За лице, регистрирано на основание задължителна регистрация (чл.96 от ЗДДС) или регистрация по избор (чл. 100, ал. 1 от ЗДДС), когато отпадне съответното основание за задължителна регистрация. Лица, регистрирани по избор, нямат право да прекратят регистрацията си по-рано от 24 […]

Как се учредява НПО, какво представлява и как работи ?

НПО/ Неправителствена организация Това е  юридическо лице, което се създава с  цел подпомагане на обществото или отделни групи в него за постигане на общи цели, които нямат стопански (търговски) характер. Целта на учредителите е да допринесат за развитието на определени ценности в обществото, Те не разпределят печалба   Позволените от закона цели на НПО могат […]

регистрация на фирма

Счетоводство на електронен магазин

Какви данъчни задължения ще имате при онлайн търговия ? Предвид условията на пандемия през последната година много търговци с физически магазини се ориентират към онлайн сектора.Свидетели сме на масово затваряне на физически магазини и „смърт“ на дребният търговец.Бъдещето е в онлайн търговията и клиентите са все повече онлайн ориентирани.   Какво трябва да знаете за […]

Какви разрешителни са необходими за откриване на салон за красота?

Основните изисквания на които трябва да отговаряте,за да отворите Салон за красота / фризьорски салон, салон за маникюр и педикюр, козметично студио/ Да регистрирате фирма и касов апарат .Регистрация на помещението, което ще използвате като обект с обществено значение в РЗИ. Помещението,което сте избрали трябва да отговаря на изискванията на  НАРЕДБА № 15 ОТ 21 […]

В кои случаи се довнасят осигуровки, ако сте осигурени само здравно през годината

Лицата, които са избрали да се осигуряват само за здравно за своя сметка /безработни/ и не са осигурени на друго основание през  годината при подаване на годишната си декларация като физически лица дължат здравни осигуровки върху брутният си доход. Това са лицата по-известни като лица, осигурени  по чл. 40 ал. 5 от Закон за здравното […]

Как се формират цени на счетоводни услуги?

Цена на счетоводни услуги.Параметри за формиране   Има няколко фактора, които определят тарифата за счетоводните услуги в България. Всяка счетоводна кантора има свои параметри на ценообразуване, но критериите за формиране на крайната абонаментна цена като цяло се свеждат до: Вид на стопанската дейност на фирмата Регистрация по ЗДДС Вид на дружеството ( ЕООД,ООД,АД,ЕТ и други) […]

Как да работя като свободна професия?

Ако работите на свободна практика  като физическо лице / свободна професия/ и искате законно да получавате приходи, без да е необходимо да регистрирате фирма трябва да знаете следните неща: Трябва да имате регистрация в регистър Булстат. Да се регистрирате като самоосигуряващо се лице   Кой може да се регистрира като свободна професия? Допълнителни разпоредби на […]