Изберете страница

Our BLOG

 

 

Годишна декларация за физически лица по чл.50 от ЗДДФЛ

Кои лица подават годишна декларация за доходите си?  Всяко местно физическо лице, което през предходната година/ 2020/ е: има доходи от извънтрудови правоотношения / граждански договори / има доходи от фрийланс услуги / доходи от упражняване на свободна професия / има...

Мога ли да дерегистрирам фирмата си по ЗДДС ? Как да се дерегистрирам?

Можете да направите дерегистрация по ЗДДС на фирмата си по собствено желание в следните случаи: За лице, регистрирано на основание задължителна регистрация (чл.96 от ЗДДС) или регистрация по избор (чл. 100, ал. 1 от ЗДДС), когато отпадне съответното основание за...

Как се учредява НПО, какво представлява и как работи ?

НПО/ Неправителствена организация Това е  юридическо лице, което се създава с  цел подпомагане на обществото или отделни групи в него за постигане на общи цели, които нямат стопански (търговски) характер. Целта на учредителите е да допринесат за развитието на...

Счетоводство на електронен магазин

Какви данъчни задължения ще имате при онлайн търговия ? Имайки предвид условията на пандемия през последната година много търговци с физически магазини се ориентират към онлайн сектора.Свидетели сме на масово затваряне на физически магазини и „смърт“ на дребният...

Какви разрешителни са необходими за откриване на салон за красота?

Основните изисквания на които трябва да отговаряте,за да отворите Салон за красота / фризьорски салон, салон за маникюр и педикюр, козметично студио/ Да регистрирате фирма и касов апарат .Регистрация на помещението, което ще използвате като обект с обществено значение...

В кои случаи се довнасят осигуровки, ако сте осигурени само здравно през годината

Лицата, които са избрали да се осигуряват само за здравно за своя сметка /безработни/ и не са осигурени на друго основание през  годината при подаване на годишната си декларация като физически лица дължат здравни осигуровки върху брутният си доход. Това са лицата...

Как се формират цени на счетоводни услуги?

Цена на счетоводни услуги.Параметри за формиране   Има няколко фактора, които определят тарифата за счетоводните услуги в България. Всяка счетоводна кантора има свои параметри на ценообразуване, но критериите за формиране на крайната абонаментна цена като цяло се...

Как да работя като свободна професия?

Ако работите на свободна практика  като физическо лице / свободна професия/ и искате законно да получавате приходи, без да е необходимо да регистрирате фирма трябва да знаете следните неща: Трябва да имате регистрация в регистър Булстат. Да се регистрирате като...

Възнаграждения и дивиденти на адвокати в Адвокатско дружество

Съгласно чл.52,ал.1 от Закона за адвокатурата, адвокати могат да обединят дейността си чрез договор за съдружие. По своята правна форма адвокатското сдружение е дружество по смисъла на ЗЗД и на основание чл.2,ал.2 от ЗКПО се приравнява на юридическо лице и като такова...

Финансиране дейността на търговско дружество/ фирма чрез допълнителни парични вноски

Един от най-важните аспекти в дейността на всяка фирма и въпросът, който поставят най-често  данъчните е начинът на финансиране. Собствените оборотни средства са естественият начин за финансиране при една добре работеща фирма.Когато дружеството генерира достатъчно...

 

Reach us

147 Alexander Stamboliisky street, 2th floor, office 8
Sofia,1303, Bulgaria

+35924501888

office@diviaccounting.com

Leave a message

3 + 5 =

Our BLOG

 

 

Годишна декларация за физически лица по чл.50 от ЗДДФЛ

Кои лица подават годишна декларация за доходите си?  Всяко местно физическо лице, което през предходната година/ 2020/ е: има доходи от извънтрудови правоотношения / граждански договори / има доходи от фрийланс услуги / доходи от упражняване на свободна професия / има...

Мога ли да дерегистрирам фирмата си по ЗДДС ? Как да се дерегистрирам?

Можете да направите дерегистрация по ЗДДС на фирмата си по собствено желание в следните случаи: За лице, регистрирано на основание задължителна регистрация (чл.96 от ЗДДС) или регистрация по избор (чл. 100, ал. 1 от ЗДДС), когато отпадне съответното основание за...

Как се учредява НПО, какво представлява и как работи ?

НПО/ Неправителствена организация Това е  юридическо лице, което се създава с  цел подпомагане на обществото или отделни групи в него за постигане на общи цели, които нямат стопански (търговски) характер. Целта на учредителите е да допринесат за развитието на...

Счетоводство на електронен магазин

Какви данъчни задължения ще имате при онлайн търговия ? Имайки предвид условията на пандемия през последната година много търговци с физически магазини се ориентират към онлайн сектора.Свидетели сме на масово затваряне на физически магазини и „смърт“ на дребният...

Какви разрешителни са необходими за откриване на салон за красота?

Основните изисквания на които трябва да отговаряте,за да отворите Салон за красота / фризьорски салон, салон за маникюр и педикюр, козметично студио/ Да регистрирате фирма и касов апарат .Регистрация на помещението, което ще използвате като обект с обществено значение...

В кои случаи се довнасят осигуровки, ако сте осигурени само здравно през годината

Лицата, които са избрали да се осигуряват само за здравно за своя сметка /безработни/ и не са осигурени на друго основание през  годината при подаване на годишната си декларация като физически лица дължат здравни осигуровки върху брутният си доход. Това са лицата...

Как се формират цени на счетоводни услуги?

Цена на счетоводни услуги.Параметри за формиране   Има няколко фактора, които определят тарифата за счетоводните услуги в България. Всяка счетоводна кантора има свои параметри на ценообразуване, но критериите за формиране на крайната абонаментна цена като цяло се...

Как да работя като свободна професия?

Ако работите на свободна практика  като физическо лице / свободна професия/ и искате законно да получавате приходи, без да е необходимо да регистрирате фирма трябва да знаете следните неща: Трябва да имате регистрация в регистър Булстат. Да се регистрирате като...

Възнаграждения и дивиденти на адвокати в Адвокатско дружество

Съгласно чл.52,ал.1 от Закона за адвокатурата, адвокати могат да обединят дейността си чрез договор за съдружие. По своята правна форма адвокатското сдружение е дружество по смисъла на ЗЗД и на основание чл.2,ал.2 от ЗКПО се приравнява на юридическо лице и като такова...

Финансиране дейността на търговско дружество/ фирма чрез допълнителни парични вноски

Един от най-важните аспекти в дейността на всяка фирма и въпросът, който поставят най-често  данъчните е начинът на финансиране. Собствените оборотни средства са естественият начин за финансиране при една добре работеща фирма.Когато дружеството генерира достатъчно...

 

Reach us

147 Alexander Stamboliisky street, 2th floor, office 8
Sofia,1303, Bulgaria

+35924501888

office@diviaccounting.com

Leave a message

9 + 6 =

[:en _i=“0″ _address=“0″ /][:bg _i=“4″ _address=“4″ /][: _i=“8″ _address=“8″ /]