Нов праг за получаване на детски надбавки от 01.01.2024

Детски надбавки от 01.01.2024г. Размери и условия за получаване. Съгласно промените в Закона за държавния бюджет от 01.01.2024 прага за получаване на детски надбавки се увеличава от 510лв на 710лв на член от семейството.За семейства с доходи до 810лв на човек се полагат 80% от размера на определените детски надбавки.  Закон за държавния бюджет Чл. […]

Как да получа EORI / ЕОРИ номер

Какво е ЕОРИ номер и за какво е необходим? ЕОРИ номерът е идентификационен номер, уникален за митническата територия на Европейския съюз, с цел използването му за митнически цели. ЕОРИ номерът е необходим за комуникация на икономическите оператори и/или физическите лица с митническите администрации на държавите членки. Гражданите имат нужда от ЕОРИ номер най-често във връзка […]

Разрешителни за откриване на стоматологичен кабинет

Основни изисквания за откриване на стоматологичен кабинет   1.Първото и най-важно условие е да сте регистрирани в Българския зъболекарски съюз / БЗС/. Избирате към коя колегия да се впишете /в зависимост от това къде ще е вашата месторабота,местоживеене/.Тази регистрация става чрез подаване на заявление в регионалния офис на БЗС.Към заявлението се прилагат: Диплома за висше […]

How to work as a freelancer in Bulgaria?

Do you know that as an EU citizen you can work and pay taxes and social security contributions in Bulgaria and take advantage of all tax preferences in Bulgaria Everything you need to know we have summarized here: It is necessary to become a resident in Bulgaria – for this purpose it is necessary to […]

Разрешителни за откриване на масажно студио

Разрешителни за откриване на масажно студио: Да имате завършена образователна степен за масажист или поне сертификат от курс за такъв. Да регистрирате фирма със съответния предмет на дейност и регистрация на касов апарат. Помещението,което ще използвате да отговаря на съответните санитарно-хигиенни изисквания на ХЕИ. Регистрация на обекта в съответната община като обект с обществено предназначение. […]

Увеличава се прага за получаване на месечни добавки за деца от 01.04.2022

Детски надбавки от 01.04.2022г. Размери и условия за получаване. Съгласно промените в Закона за държавния бюджет от 01.04.2022 прага за получаване на детски надбавки се увеличава от 410лв на 510лв на член от семейството.За семейства с доходи до 610лв на човек се полагат 80% от размера на определените детски надбавки.  Закон за държавния бюджет  Чл. […]

Разрешителни за козметично студио

Като за начало трябва да регистрирате фирма/ ЕООД, ООД и др/ Следват две важни процедури, за да нямаме проблеми с държавните контролни органи: 1 Регистрация на козметичното студио /студио за красота, микроблейдинг, миглопластика, маникюр, грим/ в Регистъра на обектите с обществено предназначние  /РЗИ/ ,воден от регионалните здравни инспекции. 2.Регистрация на търговския обект в общината по местонахождение […]

Какви декларации и заявления трябва да подавам като самоосигуряващо се лица?

Данъчни и осигурителни декларации на самоосигуряващо се лице Като лице, което се самоосигурява /внасяте осигурителни вноски за своя сметка/ от вас се очаква да се осигурявате социално и здравно. Задължително социално осигуряване, за което следва да правите своите вноски ДОО – държавно обществено осигуряване или още вноски за пенсия ДЗПО- допълнително задължително пенсионно осигуряване/ вноските за […]

Как да ползвам данъчно облекчение за дете през 2022г?

Размер на еднократното данъчно облекчение за деца е в зависимост от броя им: – за едно ненавършило пълнолетие дете е 6000 лв. (сума за получаване до 600 лв.), – за две – 12000 (сума за получаване до 1200 лв.), а за три и повече – 18000 лв. (сума за получаване до 1800 лв.).   Важно: […]

Категоризация на заведения за хранене и развлечения

Необходими документи за категоризация на заведения за хранене и развлечения Лицето, което ще извършва ресторантьорство в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган /ОБЩИНА/ заявление за категоризиране по образец, към което прилага: 1. декларация по образец за регистрация в търговския регистър декларация, че лицето не е в […]