СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

за фирми, имащи регистрация по ЗДДС

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

за фирми, без регистрация по ЗДДС