регистрация на фирма

Мога ли да дерегистрирам фирмата си по ЗДДС ? Как да се дерегистрирам?

дерегистрация ддсМожете да направите дерегистрация по ЗДДС на фирмата си по собствено желание в следните случаи:

  • За лице, регистрирано на основание задължителна регистрация (чл.96 от ЗДДС) или регистрация по избор (чл. 100, ал. 1 от ЗДДС), когато отпадне съответното основание за задължителна регистрация. Лица, регистрирани по избор, нямат право да прекратят регистрацията си по-рано от 24 месеца, считано от началото на календарната година, следваща годината на регистрацията по този закон.

 

  • За лице, регистрирано на основание дистанционни продажби (чл. 98, ал. 2 и чл. 100, ал. 3 от ЗДДС), когато за всяка от двете календарни години преди текущата година сумата на данъчните основи на извършените доставки при условията на дистанционна продажба на територията на страната (без доставките на акцизни стоки) не надвишава 70 000 лева и към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация.

 

  • За лице регистрирано на основание вътреобщностно придобиване (ВОП) (чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от ЗДДС), когато за предходната календарна година сумата на данъчните основи на облагаемите ВОП, с изключение на нови превозни средства и акцизни стоки, не надвишава 20 000 лева и  към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация.

 

  • За лице, регистрирано на основание чл. 97а, когато към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна дерегистрация, в сила от 01.01.2010 г.

Цена на Услугата : 150лв

Свържете се с нас ТУК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *