Как се учредява НПО, какво представлява и как работи ?

нпо сдружение с нестопанска цел

НПО/ Неправителствена организация

Това е  юридическо лице, което се създава с  цел подпомагане на обществото или отделни групи в него за постигане на общи цели, които нямат стопански (търговски) характер.

Целта на учредителите е да допринесат за развитието на определени ценности в обществото, Те не разпределят печалба

 

Позволените от закона цели на НПО могат да включват, но не се изчерпват със следните примери:

  • изкуство и култура;
  • демокрация и гражданско общество;
  • защита на човешките права;
  • социално слаби или социално изолирани групи;
  • развитие и опазване на околната среда;
  • други дейности, които не са забранени със закон.

Юридическите лица с нестопанска цел могат да извършват допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели.

Предметът на стопанската дейност се определя в устава или учредителния акт на юридическото лице с нестопанска цел.

Извършването от юридическите лица с нестопанска цел на стопанска дейност се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

Юридическите лица с нестопанска цел не разпределят печалба и нейните членове не разпределят дивидент.

Видове НПО:

  • Сдружение в частна полза
  • Сдружение в обществена полза
  • Фондация

Коя  е най-подходящата форма на НПО за моята идея?

    Сдружения в частна полза

То се създават, за да обслужват нетърговските интереси на определена група от обществото – най-често самите членове на НПО.

Например:

Сдружение в частна полза за защита на интересите на танцьори от фолклорен клуб, членуващи в организацията.

Сдружение в частна полза за защита интересите на хората, страдащи от дадена болест, членуващи в тази организация.

    Сдружения в обществена полза

То се създават, за да извършват общественополезна дейност, като целите, които преследват, не се ограничават само до членовете на въпросната организация, а се разпростират до по-широк кръг хора.

Например:

Сдружение в обществена полза, което цели подпомагане на социалната интеграция на хора в неравностойно положение.

    Фондация

Тя се създава приживе или по случай на смърт (в завещание), за постигане на нестопанска цел, като основната разлика с предходните форми е начинът на учредяване и устройството, съответно начинът на функциониране на НПО. Например:

Фондация за насърчаване обучението и специализацията на талантливи деца в Република България.

Фондация за реализиране на кампании за опазване на околната среда.

Юридическо лице с нестопанска цел, създадено по правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, НЕ може да извършва синдикална, религиозна или политическа дейност!

 

Ако имате нужда от съдействие за създаване на вашето НПО и водене на счетоводна отчетност ние сме на ваше разположение!


Обадете ни се! 02/ 4501888

Пишете ни на office@diviaccounting.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *