Какви декларации и заявления трябва да подавам като самоосигуряващо се лица?

декларации за самоосигуряващо се лице

Данъчни и осигурителни декларации на самоосигуряващо се лице

Като лице, което се самоосигурява /внасяте осигурителни вноски за своя сметка/ от вас се очаква да се осигурявате социално и здравно.

 • Задължително социално осигуряване, за което следва да правите своите вноски
 • ДОО – държавно обществено осигуряване или още вноски за пенсия
 • ДЗПО- допълнително задължително пенсионно осигуряване/ вноските за пенсия в частните пенсионни фондове, за всичко,които са родени след 31.12.1959г
 • Учителски пенсионен фонд- за упражняващите свободна практика като учители
 • Задължително здравно осигуряване

 

Размер на осигурителните вноски

Задължителни осигурителни вноски:

 • 19,8 % за пенсии за родени преди 1 януари 1960 г., както и лицата по чл. 4б от КСО
 • 14,8 % за пенсии за родени след 31 декември 1959 г.
 • 3,5 % за фонд “Общо заболяване и майчинство”*;
 • 5 % за ДЗПО – Универсален пенсионен фонд за родени след 31 декември 1959 г.;
 • 8% за здравно осигуряване

 

Декларации и заявления на самоосигуряващо се лице

Следва списък на всички декларации, заявления и справки, които трябва да подавате като самоосигуряващи се.

 1. Декларация за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудова дейност.Изтеглете декларацията ТУК

Подава се задължително:

 • от самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО;
 • в 7 – дневен срок от настъпване на едно от гореизброените обстоятелства.
 1. Декларация образец 1 „Данни за осигуреното лице” по Наредба №Н-13 от 2019 г.

Подава се:

 • от самоосигуряващите се лица;
 • до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях, включително и за лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО, когато със съгласието на самоосигуряващото се лице участват в упражняваната от него трудова дейност.Изтеглете декларация Обр.1 ТУК

Важно: В случаите, когато лицата се осигуряват само във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване тази декларация може да се подаде и еднократно за годината до 25 февруари на текущата година с данните за януари, в случай че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари

 1. Декларация образец 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски” по Наредба № Н-13 от 2019 г.
  Подава се:
 • от тези самоосигуряващите се лица, които за определени периоди са внесли авансово задължителните си осигурителни вноски;
 • до 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски и само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход.
 1. Декларация образец 6 „Данни за дължимите осигурителни вноски” по Наредба № Н-13 от 2019 г.
  Подава се:
 1. Декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО” от Наредба № Н-13 от 2019 г.
  Подава се:
 • от лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО /лица, които не са осигурени на друго основание по същия закон, и внасят здравноосигурителни вноски за своя сметка;
 • в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване на това основание.Изтеглете декларация Обр.7 ТУК
 1. Справка за окончателния размер на осигурителния доход (таблица 2) към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ – с нея лицата определят окончателния размер на месечния осигурителен доход за съответната година и годишния осигурителен доход
  Подава се:
 • срок до 30 април на годината, следваща годината на получаване на дохода, с изключение на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ (лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ), за които срока за определяне на окончателната осигурителна вноска за 2020 г. е до 30 юни
 • Когато, при откриване на грешка в декларираните данни (чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ), се подава нова декларация след 30 април, с която са направени промени в годишната данъчна декларация, самоосигуряващото се лице подава еднократно Таблица 2 в срок до 30 септември на годината, следваща годината за която се отнася.

 

 

За съдействие във връзка с изготвяне и подаване на съответните документи можете да се свържете с нас на

office@diviaccounting.com

 

 

One thought on “Какви декларации и заявления трябва да подавам като самоосигуряващо се лица?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *