Изберете страница

В кои случаи се довнасят осигуровки, ако сте осигурени само здравно през годината

Лицата, които са избрали да се осигуряват само за здравно за своя сметка /безработни/ и не са осигурени на друго основание през  годината при подаване на годишната си декларация като физически лица дължат здравни осигуровки върху брутният си доход. Това са лицата...

Как се формират цени на счетоводни услуги?

Цена на счетоводни услуги.Параметри за формиране   Има няколко фактора, които определят тарифата за счетоводните услуги в България. Всяка счетоводна кантора има свои параметри на ценообразуване, но критериите за формиране на крайната абонаментна цена като цяло се...

Как да работя като свободна професия?

Ако работите на свободна практика  като физическо лице / свободна професия/ и искате законно да получавате приходи, без да е необходимо да регистрирате фирма трябва да знаете следните неща: Трябва да имате регистрация в регистър Булстат. Да се регистрирате като...

Освобождаване от здравноосигурителни вноски в България на българите в чужбина

Българските граждани, които живеят и работят в трети страни (извън рамките на ЕС), да могат да бъдат освободени от  здравноосигурителни вноски у нас за периода на пребиваване в чужбина. Това става както за бъдещи, така и за минали периоди. За да бъдат освободени от...

Как да работя като самоосигуряващо се лице?

Ако работите на свободна практика  като физическо лице / свободна професия/ и искате напълно законно да получавате приходи, б ез да е необходимо да регистрирате фирма трябва да знаете следните неща: Трябва да имате регистрация в регистър Булстат. Да се регистрирате...