Изберете страница

Как се учредява НПО, какво представлява и как работи ?

НПО/ Неправителствена организация Това е  юридическо лице, което се създава с  цел подпомагане на обществото или отделни групи в него за постигане на общи цели, които нямат стопански (търговски) характер. Целта на учредителите е да допринесат за развитието на...

Възнаграждения и дивиденти на адвокати в Адвокатско дружество

Съгласно чл.52,ал.1 от Закона за адвокатурата, адвокати могат да обединят дейността си чрез договор за съдружие. По своята правна форма адвокатското сдружение е дружество по смисъла на ЗЗД и на основание чл.2,ал.2 от ЗКПО се приравнява на юридическо лице и като такова...

Финансиране дейността на търговско дружество/ фирма чрез допълнителни парични вноски

Един от най-важните аспекти в дейността на всяка фирма и въпросът, който поставят най-често  данъчните е начинът на финансиране. Собствените оборотни средства са естественият начин за финансиране при една добре работеща фирма.Когато дружеството генерира достатъчно...