регистрация на фирма

Какви документи са необходими,за да регистрирам фирма?

регистрация на фирма
DiVi Accounting – счетоводна кантора

Необходими документи за регистрация на ЕООД:

1.Вносна бележка за внесен уставен капитал.

2.Съгласие за приемане на управление и спесимен ( образец ) от подпис.

3.Учредителен акт

4.Решение за назначаване на едноличния собственик на капитала като управител

5.Заявление по образец А4

6.Учредителен протокол

7.Декларация по чл.13,ал.4 от ТЗ

8.Декларация по чл.13,ал.5

9.Декларация по чл.142 от ТЗ

10.Декларация по чл.141 ,ал.8 от ТЗ

 Необходими документи за регистрация на ООД

1.Вносна бележка за внесен уставен капитал.

2.Съгласие за приемане на управление и спесимен ( образец ) от подпис.

3.Дружествен договор

4.Протокол от общото събрание на съдружниците

5.Заявление по образец А4

6.Решение от общото събрание за назначаване на управител

7.Декларация по чл.13,ал.4 от ТЗ

8.Декларация по чл.13,ал.5

9.Декларация по чл.142 от ТЗ

10.Декларация по чл.141 ,ал.8 от ТЗ

 

Заявете РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА тук

Цена 190лв с включени държавни такси

Срок за изпълнение на вашата поръчка: до 48ч

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *