Разрешителни за откриване на масажно студио

разрешителни за масажно студиоРазрешителни за откриване на масажно студио:

  1. Да имате завършена образователна степен за масажист или поне сертификат от курс за такъв.
  2. Да регистрирате фирма със съответния предмет на дейност и регистрация на касов апарат.
  3. Помещението,което ще използвате да отговаря на съответните санитарно-хигиенни изисквания на ХЕИ.
  4. Регистрация на обекта в съответната община като обект с обществено предназначение.

Изисквания за помещение:

Избраното от Вас помещение за осъществяване на дейността трябва да разполага с баня, минимум 8 комплекта по 2 чаршафа и две хавлии, аптечка, в която да има дезинфектанти, апарат за измерване на кръвно налягане. Освен това е желателно в помещението целогодишно да се поддържа температура от 24-26 градуса.

Помещението ви трябва да отговаря и на всички изисквания за регистрация на козметичен салон, а именно:  Ако услугите за мъже и жени се извършват в едно помещение, то трябва да бъде изработен специален график. В салоните трябва да има помещение за посетителите, както и закачалка за горни дрехи. Всяко работно място, трябва да  е обзаведено с работна маса с плот и умивалник с топла и студена вода.

Изисквания към продуктите,които се използват:

Относно използваните продукти: всеки един продукт трябва да бъде етикетиран на български език, като е посочено – производител/вносител, основен състав, годност, начин на употреба.

За продукти, чийто срок на годност се определя спрямо деня на разопаковане, е необходимо да водите протокол с точния ден на разопаковане на продукта или поне таза информация да се запише върху опаковката на продукта. Всеки един документ, доказващ получаване на разрешение за търговия на продукта на българския пазар, ще бъде от полза. Ако Вашият доставчик разполага с документи,доказващи получаване на разрешение за търговия с продукта е добре да поискате копие, което да представите на надлежните органи при евентуална проверка.

 

Ние можем да ви съдействаме с всички необходими разрешителни, за да откриете вашето собствено масажно студио!

 

Пишете ни на office@diviaccounting.com

 

 

2 thoughts on “Разрешителни за откриване на масажно студио

  1. Виктория Борисова says:

    чудесна работа свършихте!Благодаря ви!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *