Как да работя като свободна професия?

свободна професия

Ако работите на свободна практика  като физическо лице / свободна професия/ и искате законно да получавате приходи, без да е необходимо да регистрирате фирма трябва да знаете следните неща:

 • Трябва да имате регистрация в регистър Булстат.
 • Да се регистрирате като самоосигуряващо се лице

 

Кой може да се регистрира като свободна професия?

Допълнителни разпоредби на ЗДДФЛ

Източник:ЗДДФЛ

29.“Лица, упражняващи свободна професия“ са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:

а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;

б) не са регистрирани като еднолични търговци;

в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

 

Документиране на продажби и осигуряване при свободна професия

1.Издавате фактури за получените приходи, като можете да получавате плащания в брой без да е необходим касов апарат

2.Имате по ЗДДФЛ 25 % нормативно признати разходи, които се приспадат от облагаемият доход.

3.Задължени сте да подавате декларация по чл.55 от ЗДДФЛ на всяко тримесечие

4.Задължени сте да се регистрирате по ЗДДС при достигане на оборот от 50 000лв, както и ако получавате приходи от чужбина , независимо от оборота от 50 000лв за задължителна регистрация

5.Задължително подавате годишна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ и правите изравняване на годишна база на осигурителния доход.

 

ВАЖНО! РАЗХОДИТЕ ви са САМО нормативно признатите по закон /25%/ и осигуровките,които сте задължени да плащате за своя сметка като самоосигуряващо се лице.

Ние от DiVi Accounting можем да ви консултираме.Свържете се с нас

Какви са предимствата за вас, ако изберете ЕООД:

1.Можете сами да регулирате размера на  разходите си и не сте ограничени до размера на нормативно признатите по ЗДДФЛ

2.Не сте длъжни да правите годишно изравняване на осигурителния си доход като самоосигуряващо се лице

3.Начислените и изплатени възнаграждения на работещите при вас се признават за разход.

4.Доходът, който ще имате като реализирана печалба в края на годината ще може да разпределите като дивидент, който не Ви обвързва със задължение за довнасяне на осигуровки .Този доход е необлагаем по ЗДДФЛ.

18 thoughts on “Как да работя като свободна професия?

 1. Петя says:

  Здравейте,
  Желая да продавам изработените от мен играчки,мога ли да се регистрирам като свободна професия.Като занячия ми казаха,че ми трябва касов апарат

  • Anelia Hristova says:

   Можете да се регистрирате като свободна професия в регистър Булстат,като подадете заявление с копие от диплома или сертификат за същото.

   Лицата, респективно дейностите, които са освободени от задължително регистриране на оборотите от продажби чрез ФУ, са изброени в чл. 4 и чл. 5 от Наредба № Н-18/2006 г. на МФ. Една от хипотезите, която предвижда освобождаване от задължението за издаване на фискална касова бележка е уредена в чл. 4, т. 8 от Наредбата – не е задължено да регистрира чрез ФУ извършваните от него продажби в търговски обект лице, упражняващо свободна професия.

   Определението за “лица, упражняващи свободна професия” е дадено в §1, т.29 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ. Лица, упражняващи свободна професия са: експерт счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:

   а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;

   б) не са регистрирани като еднолични търговци;

   в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

 2. Петрова says:

  Здравейте!

  При свободна професия след регистрация по ЗДДС прилагат ли се нормативно признатите разходи в размер на 25%?

  Благодаря!

  • Anelia Hristova says:

   Да! Нормативно признатите разходи се приспадат от облагаемият Ви оборот при изчисляване на дължмият ДОД.

 3. нина says:

  здравейте логопед съм пенсионер.мога ли да се самоусигорявам за пенсия и как става това без да имам фирма

  • Anelia Hristova says:

   Здравейте!

   Можете да се регистрирате като свободна професия и да практикувате по този начин.
   Предвид,че сте пенсионер имате право да се самоосигуряване по 2 начина:
   -само здравно
   -за всички осигурителни рискове

   Поздрави!

 4. Тооо says:

  За предоставяне на услуги в европейският съюз сьс свободна професия, какво е необходимо?

 5. Хари says:

  Здравейте, занимавам се с Художествена фотография и видео продукти. Мога ли да се регистрирам като свободна професия,… и като самоосигуряващи се лице

  • Anelia Hristova says:

   Здравейте!
   Да,бихте могъл.Условието е да имате диплома/сертификат за преминат курс/обучение за конкретните дейности.Това ще Ви поискат в Регистър Булстат за регистрацията.
   След това се прави регистрация в НАП за започване на самоосигуряване.

   Поздрави!

 6. Галина Андонова says:

  Може ли да работя по трудов договор и да упражнявам свободна професия?

 7. Vasil Vasilev says:

  Здравейте! Ако се регистрирам като Лице упражняващо свободна професия, има ли ограничения за името на “фирмата” ? Трябва ли да съдържа имената ми ? ако трябва да съдържа имената ми , след тях мога ли да добавя 3 думи ? Благодаря Ви!

  • Anelia Hristova says:

   Здравейте!Вие се регистрирате като физическо лице с Вашите имена в регистър Булстат.

   Поздрави!

 8. Вик says:

  Имаме магазин за сувенири. Какъв раходен документ да ни издават и аз да изисквам от занаитчии или хора със свободни професии, за да ги осчетоводяваме, като разход за нашата фирма?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *