VAT registration

vat registration Bulgaria   Регистрацията по Закона за ддс е процедура след която вашата фирма ще получи ддс номер с абревиатура „BG”. Самият статут „регистриран” ви носи редица предимства.Едно от тях е,че ползвате данъчен кредит за вашите покупки.Това означава,че имате право да прихващане, приспадане и възстановяване платено от вас ДДС.Повечето от клиентите ви ще изискват вашите фактури да са с начислен ддс, така че тази регистрация ще Ви е нужна.

Основни основания за регистрация по ЗДДС

  • На основание чл.96 (1)– по–известна като „задължителна регистрация”. Най-важното, което трябва да знаете е, че трябва да следите оборота на вашата фирма в 12 /дванадесет/ месечен период.Ако сбора от оборотите ви за последните 12/ дванадесет/ месеца преди текущият достигне 50 000 лв., вие подлежите регистрация.
  • На основание чл.100 (1)– по-известна като „регистрация по избор”. При този вид регистрация ,не е необходимо да имате оборот от 50 000лв, а може по-всяко време ако решите да я направите.
  • На основание чл.97а– това е специална регистрация, която е задължителна ако фирмата ви предоставя и/или получава услуги по чл.21,ал.2/ с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

Процедура по регистрация

  1. Подавате заявление за регистрация по ЗДДС/ образец/ .Срок до 7-мо число на месеца, следващ месеца в които сте достигнали оборота в компетентното ТД на НАП на вашата фирма.Това важи само за регистрация по чл.96,ал.1 и чл.97а.
  2. Ще Ви бъде направена проверка за последните 12 месеца.Ще ви изискват приходни и разходни фактури, договори с клиенти и доставчици, банкови извлечения, счетоводни справки, писмени обяснения и др

След приключване на проверката ще получите акт за регистрация или отказ.След това имате право да обжалвате в 14 дневен срок.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *