Годишна декларация за физически лица по чл.50 от ЗДДФЛ


годишна декларация на физически лицаКои лица подават годишна декларация за доходите си?

 Всяко местно физическо лице, което през предходната година/ 2020/ е:

 • има доходи от извънтрудови правоотношения / граждански договори /
 • има доходи от фрийланс услуги / доходи от упражняване на свободна професия /
 • има доходи от наем
 • имало е повече от едно трудово правоотношение през годината
 • към 31.12.2020 е нямало активен трудов договор
 • иска да ползва данъчни облекчения;
 • лице, което е плащало патентен данък;
 • лице, което има необлагаеми доходи от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица – водачи, от името на регистриран превозвач.
 • има доходи от стопанска дейност като едноличен търговец;
 • е дало или получило заем/и от други граждани или дружества в размер на общо над 10 000 лв. или има непогасени остатъци общо над 40 000 лв. от дадени или получени заеми през годината или през предходните пет години;
 • притежава акции и дялови участия в дружества и недвижима собственост в чужбина;
 • е придобило доходи от източник в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък.
 • Има доходи от продажби на стоки с наложен платеж като физическо лице

 

Не се подава годишна данъчна декларация:

 • за доходи, които са обложени с окончателен данък като например доходи от лихви по банкови сметки от България, доходи от дивиденти (по изключение за определени доходи от чужбина, които се облагат с окончателен данък декларацията трябва да се подава);
 • ако се получават само доходи от трудов договор

 

Какъв е срокът за подаване на декларацията по чл.50 от ЗДДФЛ?

Декларацията се подава от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината, в която е получен доходът.

Отстъпка от данъка

Лицата, които подават годишна данъчна декларация по електронен път, могат да ползват 5 на сто отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., ако едновременно отговарят на следните условия:

 • подали са годишна данъчна декларация по електронен път в срок до 31 март на следващата година;
 • към момента на подаване на декларацията нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения; и

данъкът за довнасяне по годишната данъчна декларация е внесен в срок до 31 март на следващата година.


Свържете се с нас ,за да ви помогнем в изготвянето и подаването на вашата данъчна декларация


Цена на услугата: 50лв

Заявете услуга тук:   office@diviaccounting.com

 

One thought on “Годишна декларация за физически лица по чл.50 от ЗДДФЛ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *