Изберете страница

Our BLOG

 

 

Данъчни облекчения за физически лица

Съществуват няколко начина за намаляване на дължимият ДОД. Важно е да се знае, че в сила от 01.01.2017г., данъчните облекчения могат да се ползват, само когато нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на вашата годишна...

Становище на НАП,относно прилагането на чл.96,ал.10 от ЗДДС.

Предлагаме на вниманието ви,становището на НАП,отностно последователна и паралелна дейност на свързани лица.Условия за задължителна регистрация по ЗДДС Източник: www.nap.bg изх. № 20-00-8/10.01.2020г. ЦУ на НАП Signed by: Mariya Stanislavova Nikova ДО ТД НА НАП...

Как да регистрирам фирма в България

Повечето хора изпитват трудност в избора на тип дружество/фирма/,което да регистрират.Всяка форма си има своите предимства и недостатъци.В момента най-предпочитани са ЕООД и ООД за малък и среден бизнес.Най-важно е да направите преценка за данъците,които ще дължите и...

Как се декларира авансов данък за доходи от наем

Ако платецът на наема е фирма или самоосигуряващо се лице авансовият данък се удържа и внася от платеца на дохода. Ако платеца на наема не е фирма или физическо лице, то задължението за внасяне на данъка е на получателя на дохода. Платецът на дохода от наем / фирма...

Доходи от продажби на физическо лице през куриерска фирма

Всичко, което трябва да знаете, ако извършвате продажби  като физическо лице чрез куриер Всичко,което трябва да знаете, ако извършвате продажби  като физическо лице чрез куриер: Каква декларация трябва да подадете и как да определите дължимия данък? Въпреки ,че не...

Освобождаване от здравноосигурителни вноски в България на българите в чужбина

Българските граждани, които живеят и работят в трети страни (извън рамките на ЕС), да могат да бъдат освободени от  здравноосигурителни вноски у нас за периода на пребиваване в чужбина. Това става както за бъдещи, така и за минали периоди. За да бъдат освободени от...

Регистрация по ЗДДС

Регистрацията по Закона за ддс е процедура след която вашата фирма ще получи  номер с абревиатура „BG”. Самият статут „регистриран” ви носи редица предимства.Едно от тях е,че ползвате данъчен кредит за вашите покупки.Това означава,че имате право да прихващане,...

Как да получа разрешително /ЛИЦЕНЗ/ за продажба на цигари

Всички търговци , които искат да извършват търговия на дребно с цигари и тютюневи изделия е задължително да притежават  Разрешително от Агенция „Митници“ по местонахождение на търговския обект. Право да извършва търговия с тютюневи изделия има лице, което:  търговец...

Как да работя като самоосигуряващо се лице?

Ако работите на свободна практика  като физическо лице / свободна професия/ и искате напълно законно да получавате приходи, б ез да е необходимо да регистрирате фирма трябва да знаете следните неща: Трябва да имате регистрация в регистър Булстат. Да се регистрирате...

 

Reach us

147 Alexander Stamboliisky street, 2th floor, office 8
Sofia,1303, Bulgaria

+35924501888

office@diviaccounting.com

Leave a message

14 + 15 =

Our BLOG

 

 

Данъчни облекчения за физически лица

Съществуват няколко начина за намаляване на дължимият ДОД. Важно е да се знае, че в сила от 01.01.2017г., данъчните облекчения могат да се ползват, само когато нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на вашата годишна...

Становище на НАП,относно прилагането на чл.96,ал.10 от ЗДДС.

Предлагаме на вниманието ви,становището на НАП,отностно последователна и паралелна дейност на свързани лица.Условия за задължителна регистрация по ЗДДС Източник: www.nap.bg изх. № 20-00-8/10.01.2020г. ЦУ на НАП Signed by: Mariya Stanislavova Nikova ДО ТД НА НАП...

Как да регистрирам фирма в България

Повечето хора изпитват трудност в избора на тип дружество/фирма/,което да регистрират.Всяка форма си има своите предимства и недостатъци.В момента най-предпочитани са ЕООД и ООД за малък и среден бизнес.Най-важно е да направите преценка за данъците,които ще дължите и...

Как се декларира авансов данък за доходи от наем

Ако платецът на наема е фирма или самоосигуряващо се лице авансовият данък се удържа и внася от платеца на дохода. Ако платеца на наема не е фирма или физическо лице, то задължението за внасяне на данъка е на получателя на дохода. Платецът на дохода от наем / фирма...

Доходи от продажби на физическо лице през куриерска фирма

Всичко, което трябва да знаете, ако извършвате продажби  като физическо лице чрез куриер Всичко,което трябва да знаете, ако извършвате продажби  като физическо лице чрез куриер: Каква декларация трябва да подадете и как да определите дължимия данък? Въпреки ,че не...

Освобождаване от здравноосигурителни вноски в България на българите в чужбина

Българските граждани, които живеят и работят в трети страни (извън рамките на ЕС), да могат да бъдат освободени от  здравноосигурителни вноски у нас за периода на пребиваване в чужбина. Това става както за бъдещи, така и за минали периоди. За да бъдат освободени от...

Регистрация по ЗДДС

Регистрацията по Закона за ддс е процедура след която вашата фирма ще получи  номер с абревиатура „BG”. Самият статут „регистриран” ви носи редица предимства.Едно от тях е,че ползвате данъчен кредит за вашите покупки.Това означава,че имате право да прихващане,...

Как да получа разрешително /ЛИЦЕНЗ/ за продажба на цигари

Всички търговци , които искат да извършват търговия на дребно с цигари и тютюневи изделия е задължително да притежават  Разрешително от Агенция „Митници“ по местонахождение на търговския обект. Право да извършва търговия с тютюневи изделия има лице, което:  търговец...

Как да работя като самоосигуряващо се лице?

Ако работите на свободна практика  като физическо лице / свободна професия/ и искате напълно законно да получавате приходи, б ез да е необходимо да регистрирате фирма трябва да знаете следните неща: Трябва да имате регистрация в регистър Булстат. Да се регистрирате...

 

Reach us

147 Alexander Stamboliisky street, 2th floor, office 8
Sofia,1303, Bulgaria

+35924501888

office@diviaccounting.com

Leave a message

5 + 12 =

[:en _i=“0″ _address=“0″ /][:bg _i=“4″ _address=“4″ /][: _i=“8″ _address=“8″ /]