Нов праг за получаване на детски надбавки от 01.01.2024

Детски надбавки от 01.01.2024г. Размери и условия за получаване.детски надбавки от 01.04.2022

Съгласно промените в Закона за държавния бюджет от 01.01.2024 прага за получаване на детски надбавки се увеличава от 510лв на 710лв на член от семейството.За семейства с доходи до 810лв на човек се полагат 80% от размера на определените детски надбавки.

 Закон за държавния бюджет

Чл. 63. (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2024 г. е 810 лв.
(2) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2024 г. е 710 лв.
(3) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2024 г. е от 710,01 лв. до 810 лв. включително.
(4) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2024 г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на дохода по ал. 2, е, както следва:
1. за семейство с едно дете – 50 лв.;
2. за семейство с две деца – 110 лв.;
3. за семейство с три деца – 165 лв.;
4. за семейство с четири деца – 175 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.
(5) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2024 г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца съгласно ал. 3 е 80 на сто от размера на помощта, определен в ал. 4.

Ако желаете съдействие за подаване на Заявление в съответната Агенция по социално подпомагане ние можем да Ви съдействаме.

Цена на услугата 100лв

Пишете ни на: office@diviaccounting.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *